Miten tukea lapsen urheiluharrastusta?

Syksy on monenlaisten harrastusten aikaa. Aikuisten lisäksi myös lapset harrastavat, ja suurin osa urheiluharrastuksistakin alkaa näin syksyllä. Harrastaminen on hieno asia, joka rikastuttaa lapsen elämää monin tavoin. Urheilulla on tutkitusti paljon terveysvaikutuksia, ja lapsen olisikin hyvä liikkua jopa kaksi tuntia päivässä. Urheiluharrastukset toki tukevat tätä tavoitetta aivan erityisen hienolla tavalla. Vanhemman tehtävänä on ennen kaikkea tukea lapsen urheiluharrastusta. Tämä voi tietenkin olla helpommin sanottu kuin tehty, sillä esimerkiksi taloudellinen tilanne ja ajankäyttö aiheuttavat haasteita monessa perheessä. Harrastukset edellyttävät usein lapsen kyyditsemistä harjoituksiin ja tietysti myös urheiluseuran jäsenmaksun maksamista. Toisinaan myös erilaisista kisamatkoista ja seuran tapahtumista aiheutuu lisäkustannuksia ja tietysti myös lisää vaivaa. Lähtökohtaisesti on kuitenkin muistettava, että harrastukset auttavat lasta paitsi pysymään terveenä myös käyttäytymään sosiaalisissa tilanteissa. Harrastusten kautta lapsi pääsee myös terveellä tavalla kokeilemaan omia siipiään.

Vanhempien tulee liikkua lapsen kanssa

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vanhempien liikuntatottumukset näkyvät lapsissa jopa keski-ikään asti. Tämä on hyvin merkittävä tieto, jota jokaisen vanhemman kannattaa miettiä vakavasti. Yksi parhaista tavoista tukea lapsen liikuntaharrastusta onkin lapsen kanssa liikkuminen. Jo varsin pienen lapsen kanssa voi lähteä esimerkiksi potkimaan palloa tai kokeilemaan hiihtämistä tai luistelua. Varhaisessa vaiheessa saatu kipinä saattaa johtaa koko elämän mittaiseen harrastukseen. Avainasemassa näyttääkin olevan se, että vanhemmat liikkuvat lastensa kanssa. Vaikka lapsi kävisikin ohjatuissa jalkapallo- tai luisteluharjoituksissa, se ei poista vanhemman roolia urheilussa. Viikonloppuna isä tai äiti voi lähteä luistelemaan tai pelaamaan lapsen kanssa. Lapsen kanssa on hyvä harrastaa urheilua monipuolisesti, mutta ilman turhaa ryppyotsaisuutta. Tärkeintä on se, että kaikilla on hauskaa ja että lapsi näkee vanhempansakin heittäytymässä liikunnan iloihin. Se, että vanhemmat lähtevät vapaa-ajallaan lapsen kanssa liikkumaan, antaa lapselle sellaisen mielikuvan, että hänen harrastuksensa todella kiinnostavat koko perhettä. Pelkkä lapsen vieminen harrastuksiin ja seuramaksun maksaminen ei siis ole tarpeeksi.

Kannusta, älä painosta

Kun lapsi harrastaa vakavissaan jotakin urheilulajia, on vanhempien osattava olla tarpeeksi läsnä, mutta samalla pitää myös etäisyyttä harrastukseen. Liian usein kuulee vanhemmista, jotka painostavat lapsiaan yhä suurempiin ja vaativampiin suorituksiin jopa näiden oman hyvinvoinnin uhalla. Vanhemmat saattavat kanavoida omia nuoruuden toiveitaan lapseen. Asian ei tietenkään tulisi olla näin. Vaikka urheilu ja siinä menestyminen olisikin vanhemmille tärkeää, on lapsen annettava tehdä omat ratkaisunsa. Vaikka isä haluaisikin tyttärestään seuraavan Kiira Korven, saattaa lapsi itse pitää luistelua enemmän vain mukavana kuntoliikuntana muun elämän ohella. Tällaisissa tilanteissa isän kannattaa suosiolla laittaa vähän jäitä hattuun ja siirtyä vaikka nettishoppailun pariin rauhoittumaan. Osoitteesta furniturebox.fi löytyvät esimerkiksi uudet huonekalut kotiin näppärästi. Lapselle on siis taattava rauha harrastaa urheilua omaan tahtiin. Riippumatta siitä, millaisia tavoitteita lapsella itsellään on, vanhempien tulisi kuitenkin aina kannustaa lasta liikkumaan ja harrastamaan niissä rajoissa, joiden sisällä harrastaminen pysyy mukavana.